Studentforelesning: Victoria Elise Olsen og Mari Hustad Sandøy

Mastergradsstudentene Victoria Elise Olsen og Mari Hustad Sandøy har skrevet masteroppgave sammen og avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesninger over hvert sitt oppgitte emne.

Olsen (kl.14.00): Har gruppestørrelse og størrelse på barnehagen noen betydning for ettåringen når det gjelder omsorg, læring og medvirkning?

Sandøy (kl.14.30): I hvilken grad kan barnehagen ivareta ettåringens behov for voksenkontakt?

Tittel på masteroppgaven:

"Små barn og store barnegrupper

En studie av ettåringens mulighet for kontakt med voksne i barnehagen"

Publisert 10. aug. 2011 11:30 - Sist endret 11. aug. 2011 14:55