Studentforelesning: Iselin Viggen Opsahl

Mastergradsstudent Iselin Viggen Opsahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Selvbestemmelsesteori: prinsipper og muligheter".  

Tittel på masteroppgaven:

Motivasjon i klasserommet: Et bidrag for å redusere frafall i videregående skole?

- En studie av lærernes motivasjonsstil basert på Selvbestemmelsesteori

Publisert 12. aug. 2011 10:33