Studentforelesning: Margrete Ottestad AVLYST

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tittel på masteroppgaven

"Hva har skylda for fylla? - Har sosial bakgrunn og oppfatninger innvirkning på alkoholbruken blant elever i videregående skole?"

 

Publisert 3. nov. 2011 14:38 - Sist endret 10. nov. 2011 10:15