Studentforelesning: Patricia Mantilla Rinvik

Mastergradsstudent Patricia Mantilla Rinvik avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Utfordringer i gjennomføring og analyse av intervjuer, spesielt i et prosjekt om alfabetisering i Ecuador".    

Tittel på masteroppgaven

"Alfabetisering I Ecuador, pedagogikk eller politikk?"

Publisert 3. juni 2011 12:14