Studentforelesning: Ellen F. Rognerud

Mastergradsstudent Ellen Rognerud avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan A. Hoëms og P. Bourdieus teorier brukes til å forklare hvordan samfunnsrammer gir ulike utdanningsvalg for ulike elevgrupper?"

Tittel på masteroppgaven:

"I ferd med å droppe ut - En studie av 10. årstrinnselevers syn på planer om videregående opplæring"
 

Publisert 18. aug. 2011 13:17