Studentforelesning: Kristian Ruud

Mastergradsstudent Kristian Ruud avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft forholdet mellom identitets- og rollebegrepet i relasjon til ungdoms bruk av Facebook.".  

Tittel på masteroppgaven:

"Hverdagen hadde blitt så tom uten Facebook"

- En studie av ungdoms rollespill på Facebook

Publisert 15. aug. 2011 14:39