Studentforelesning: Michelle Storakeren

Mastergradsstudent Michelle Storakeren avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale medier i skolen som institusjon; muligheter og utfordringer "

Tittel på masteroppgaven

"I sentrum av eget univers – Ungdommers selvpresentasjon og identitetskonstruksjon i det sosiale nettverket SpaceCre8 "

Publisert 20. sep. 2011 14:51 - Sist endret 20. sep. 2011 14:51