Studentforelesning: Aud Storflor

Mastergradsstudent Aud Storflor avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Når er en samtale en fortelling, og når er den det ikke?"

Tittel på masteroppgaven

"Storytelling i organisasjoner som en metode for læring: - En studie i et sosiokulturelt perspektiv "

Publisert 21. sep. 2011 16:03 - Sist endret 21. sep. 2011 16:03