Studentforelesning: Tore Svestad

Mastergradsstudent Tore Svestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft hovedfunn i lys av teori om kjønn og identitet".   

Tittel på mastergradsoppgave

"Drinking tea and killing orchs – Konstruksjon av kjønn og identitet i World of Warcraft"

 

Publisert 31. mai 2011 15:05 - Sist endret 3. juni 2011 10:07