2012

Tidligere

Tid og sted: 26. nov. 2012 12:1513:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Linda Katrine Gangstad Nilsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for hva som karakteriserer en randomisert kontrolldesign (RCT), og skisser hvordan du ville legge opp en studie når det gjelder effekter av COS"

Tid og sted: 23. okt. 2012 11:0012:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent  Ann Kristin Hunnes avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Farskap før og nå - nyere perspektiver i farskapsforskning" 

 

Tid og sted: 10. okt. 2012 15:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Audun Bjerknes avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Lydighet eller myndighet. Lærerrollen anno 2012" 

 

Tid og sted: 26. sep. 2012 12:1513:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Stine Barslund avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Motivasjonens rolle i selvregulert læring" 

 

Tid og sted: 25. sep. 2012 15:0016:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Are Schønning Berg og Hanne Wardenær Teiemo avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over hvert sitt oppgitte emne.

Berg: "Ta utgangspunkt i de forskningsspørsmålene du har formulert i masteroppgaven angående kunnskapsprosesser i ingeniørprofesjonen og lag på fritt grunnlag et forskningsopplegg som svarer på dine spørsmål. Gjør rede for valg du tar i tilknytning til teoretiske begreper, empiriske metoder og analyseverktøy."

Teiemo: "Ta utgangspunkt i de forskningsspørsmålene du har formulert i masteroppgaven angående kunnskapsprosesser i sykepleierprofesjonen og lag på fritt grunnlag et forskningsopplegg som svarer på dine spørsmål.  Gjør rede for valg du tar i tilknytning til teoretiske begreper, empiriske metoder og analyseverktøy."

 

Tid og sted: 6. sep. 2012 15:1516:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Torhild Godø Sæther avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kva er kjenneteikna ved den sosiale verda til stabbaren?".

Tid og sted: 6. sep. 2012 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ida Solheim avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Læringssyn – En studie av fremtredende læringssyn i ulike barnehager i Dar es Salam, Tanzania ".

Tid og sted: 4. sep. 2012 09:0010:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Yvonne Henriksen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Reflekter kritisk over Hauges begreper problemorientert og ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold og problematiser forholdet mellom holdninger og handlinger i barnehagens hverdag".

Tid og sted: 30. aug. 2012 09:0010:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Heidi Helene Sveen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan forstå pornografibruk i et kjønnsperspektiv? "

Tid og sted: 28. aug. 2012 10:0011:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Anna Manukhina avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Fremhev og drøft likheter og forskjeler på ledesesbegrepet generelt og pedagogisk ledelse spesielt".

Tid og sted: 27. aug. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Makafui Charlotte Kassah avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Opplæring i norsk språk og om det norske samfunnet for voksne innvandrere: Formål - juridisk grunnlag – praktiske gjennomføring - endringsvisjoner ".

Tid og sted: 27. aug. 2012 12:0013:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Maria Brå Kjekk avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sett i lys av motivasjons- og selvbestemmelsesteori: Hva kan ledelsen i en bedrift gjøre for å legge til rette for økte prestasjoner, og hvilke individuelle hensyn bør tas?"

Tid og sted: 27. aug. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Christine Johansen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Migrasjon og morsrollen".

Tid og sted: 24. aug. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kjersti Synnøve Hansen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Barns beste" i relasjon til hjemmeundervisning".

Tid og sted: 22. aug. 2012 11:0012:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Christine Øby Litlekalsøy avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en kortfattet oppsummering (for eksempel ved hjelp av en tabell) av de viktigste funnene i avhandlingen. og diskuter deretter hvordan dine funn relatert til sosial kompetanse samsvarer med teori og empiri på feltet?".

Tid og sted: 22. aug. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elisabeth Ranvik Dyrli avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "En oversikt over forskningsgrunnlaget for foreldretreningsintervensjoner; både PMTO og andre som bygger på de samme prinsippene. I hvilken grad foreligger det støtte for at foreldretrening har god effekt? ".

Tid og sted: 21. juni 2012 12:0013:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Magnus Oltedal avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Coaching som et samspill mellom trener og spillere på aldersbestemt kontra elitenivå."

Tid og sted: 19. juni 2012 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Lise Maria Rønning avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for forholdet mellom foreldremedvirkning og foreldresamarbeid i barnehagen."

Tid og sted: 24. apr. 2012 13:1514:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kari Grov avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan lærere gjennom utvikling av ordforråd bidra til god tekstforståelse hos elever i skolen?"

Tid og sted: 19. apr. 2012 11:0012:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Bettine Helland avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva menes med subjektivitet og dens kontekst i Q-metodologien  - og hvordan vurderer denne form for vitenskapelig tilnærming subjektiv kunnskap?"

Tid og sted: 18. apr. 2012 15:0017:00, Kjeller'n Helga Engs Hus

Studerer du bachelor eller master i pedagogikk ?

Vet du hvorfor studentene har et fagutvalg?

Vet du hva vi driver med i fagutvalget?

Tid og sted: 17. apr. 2012 10:1512:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Mette Kjeldahl avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne: "Den gestaltterapeutiske utdanning forstår seg selv på mange måter som en grunnleggende erfaringsbasert utdanning. Man lærer ved å gjøre, ved å erfare selv, ved å "føle på kroppen". Denne selvforståelsen forsterkes av gestaltteorien, som også vektlegger førstehåndserfaring som en nødvendig forutsetning for læring." 

Tid og sted: 25. jan. 2012 14:1515:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Mishell Ufeq Akhtar avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Med hvilken rett fastholder innvandrerforeldre barna i egen kultur?"

Tid og sted: 19. jan. 2012 17:0018:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Linn Midthun avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en utdyping av Adlers syn på "meningsfelleskap" som premiss for kunnskapsdeling. Se dette gjerne i forhold til kunnskapens identitets og formative rolle (jfr. Nerland)"

Tid og sted: 17. jan. 2012 10:0011:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Ragnhild Angard avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Har familien og skolen ulike pedagogiske funksjoner?"