Studentforelesning: Mishell Ufeq Akhtar

Mastergradsstudent Mishell Ufeq Akhtar avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Med hvilken rett fastholder innvandrerforeldre barna i egen kultur?"

Tittel på masteroppgaven

"Muslimske barn i barnevernet - Hvordan påvirker oppholdet i barnevernet livet til muslimske barn "

 

Publisert 19. jan. 2012 14:57