Studentforelesning: Ragnhild Angard

Mastergradsstudent Ragnhild Angard avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Har familien og skolen ulike pedagogiske funksjoner?"

Tittel på masteroppgaven

"Foreldres utdanningsnivå og syn på oppdragelse – En kvalitativ studie av foreldre med ulikt utdanningsnivå."

 

Publisert 11. jan. 2012 14:01