Studentforelesning: Stine Barslund

Mastergradsstudent Stine Barslund avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Motivasjonens rolle i selvregulert læring" 

 

Tittel på masteroppgaven

"Hvordan motivere elever i skolen – Motivasjon, prestasjon og individuelle forskjeller"

Veileder

Gunnar Bjørnebekk

Publisert 20. sep. 2012 11:26