Studentforelesning: Are Schønning Berg og Hanne Wardenær Teiemo

Mastergradsstudent Are Schønning Berg og Hanne Wardenær Teiemo avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over hvert sitt oppgitte emne.

Berg: "Ta utgangspunkt i de forskningsspørsmålene du har formulert i masteroppgaven angående kunnskapsprosesser i ingeniørprofesjonen og lag på fritt grunnlag et forskningsopplegg som svarer på dine spørsmål. Gjør rede for valg du tar i tilknytning til teoretiske begreper, empiriske metoder og analyseverktøy."

Teiemo: "Ta utgangspunkt i de forskningsspørsmålene du har formulert i masteroppgaven angående kunnskapsprosesser i sykepleierprofesjonen og lag på fritt grunnlag et forskningsopplegg som svarer på dine spørsmål.  Gjør rede for valg du tar i tilknytning til teoretiske begreper, empiriske metoder og analyseverktøy."

 

Tittel på masteroppgaven

Berg og Teiemo har samarbeidet om masteroppgaven sin.

"Kunnskapsprosesser i to kunnskapsintensive profesjoner; Et komparativt studie av dataingeniør og sykepleieprofesjonen"

Veiledere

Karen Jensen og Monika Nerland

Publisert 20. sep. 2012 11:19 - Sist endret 20. sep. 2012 11:26