Studentforelesning: Audun Bjerknes

Mastergradsstudent Audun Bjerknes avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Lydighet eller myndighet. Lærerrollen anno 2012" 

 

Tittel på masteroppgaven

"Helliger målet middelet?- Pragmatiske perspektiver på målstyring av skolen"

Veileder

Ingerid Straume

Publisert 3. okt. 2012 10:53