Studentforelesning: Elisabeth Ranvik Dyrli

Mastergradsstudent Elisabeth Ranvik Dyrli avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "En oversikt over forskningsgrunnlaget for foreldretreningsintervensjoner; både PMTO og andre som bygger på de samme prinsippene. I hvilken grad foreligger det støtte for at foreldretrening har god effekt? ".

Tittel på masteroppgaven

"Parent Management Training (Oregonmodellen) – En behandlingsmetode for barn med ”bare” alvorlige atferdsvansker?
- En studie av PMTOs effekt på familier med barn med antisosial atferd og kaldhetstrekk"

Publisert 22. aug. 2012 10:12