Studentforelesning: Kari Grov

Mastergradsstudent Kari Grov avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan lærere gjennom utvikling av ordforråd bidra til god tekstforståelse hos elever i skolen?"

Tittel på masteroppgaven

"Utvikling av ordforråd fra skolestart – En empirisk studie om utvikling av ukjente ord hos førsteklassinger"

Publisert 18. apr. 2012 11:32 - Sist endret 18. apr. 2012 11:32