Studentforelesning: Kjersti Synnøve Hansen

Mastergradsstudent Kjersti Synnøve Hansen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Barns beste" i relasjon til hjemmeundervisning".

Tittel på masteroppgaven

"Hjemmeundervisning - et likeverdig opplæringsalternativ? En casestudie av foreldre som har hatt hjemmeundervisning for sine barn første skoleår"

Publisert 17. aug. 2012 12:51 - Sist endret 17. aug. 2012 14:19