Studentforelesning: Bettine Helland

Mastergradsstudent Bettine Helland avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva menes med subjektivitet og dens kontekst i Q-metodologien  - og hvordan vurderer denne form for vitenskapelig tilnærming subjektiv kunnskap?"

Tittel på masteroppgaven

"Coachende lederstil og medarbeiders motivasjon – En eksplorerende studie ved hjelp av Q-metodologi"

Publisert 16. apr. 2012 15:57