Studentforelesning: Yvonne Henriksen

Mastergradsstudent Yvonne Henriksen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Reflekter kritisk over Hauges begreper problemorientert og ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold og problematiser forholdet mellom holdninger og handlinger i barnehagens hverdag".

Tittel på masteroppgaven

"Den flerkulturelle barnehagen eller en barnehage med minoriteter? - Et innblikk i hvordan fire barnehager i Oslo ivaretar det språklige og kulturelle mangfoldet i barnegruppen "

Veileder

Elena Tkachenko

Publisert 28. aug. 2012 11:15