Studentforelesning: Ann Kristin Hunnes

Mastergradsstudent  Ann Kristin Hunnes avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Farskap før og nå - nyere perspektiver i farskapsforskning" 

 

Tittel på masteroppgaven

"Søken etter maskulinitet – En kvalitativ undersøkelse av åtte menns forhold til eget farsfravær"

 

Publisert 15. okt. 2012 14:29 - Sist endret 22. okt. 2012 09:27