Studentforelesning: Christine Johansen

Mastergradsstudent Christine Johansen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Migrasjon og morsrollen".

Tittel på masteroppgaven

"Vi er blandet vi” -  Akkulturasjon og generasjonsoverføring av oppdragelse i en migrasjonskontekst.

Veileder

Monica Rudberg

Publisert 24. aug. 2012 13:18