Studentforelesning: Makafui Charlotte Kassah

Mastergradsstudent Makafui Charlotte Kassah avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Opplæring i norsk språk og om det norske samfunnet for voksne innvandrere: Formål - juridisk grunnlag – praktiske gjennomføring - endringsvisjoner ".

Tittel på masteroppgaven

"Opplæring i Norsk og samfunnskunnskap – En teoretisk og empirisk analyse av hvordan opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er tilrettelagt, sett i lys av didaktisk teori, teori om sosiokulturell læring, prinsippet om tilpasset opplæring og motivasjonsteori."

Veileder

Guri J. Wingård

Publisert 24. aug. 2012 13:25