Studentforelesning: Maria Brå Kjekk

Mastergradsstudent Maria Brå Kjekk avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sett i lys av motivasjons- og selvbestemmelsesteori: Hva kan ledelsen i en bedrift gjøre for å legge til rette for økte prestasjoner, og hvilke individuelle hensyn bør tas?"

Tittel på masteroppgaven

"En teoretisk analyse om selvbestemmelsesteoriens betydning for arbeidsprestasjon i organisasjoner. – Sammenhengen mellom autonomi, indre motivasjon og arbeidsprestasjon"

Veileder

Robin Ulriksen

Publisert 24. aug. 2012 13:22