Studentforelesning: Christine Øby Litlekalsøy

Mastergradsstudent Christine Øby Litlekalsøy avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en kortfattet oppsummering (for eksempel ved hjelp av en tabell) av de viktigste funnene i avhandlingen. og diskuter deretter hvordan dine funn relatert til sosial kompetanse samsvarer med teori og empiri på feltet?".

Tittel på masteroppgaven

"Kan forskjeller i antisosialitet, skoleprestasjoner og sosial kompetanse forklares med kombinasjoner av personlighet og klassemiljø? – et approach-avoidance perspektiv på atferd i ungdomsskolen"

Publisert 22. aug. 2012 10:16