Studentforelesning: Anna Manukhina

Mastergradsstudent Anna Manukhina avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Fremhev og drøft likheter og forskjeler på ledesesbegrepet generelt og pedagogisk ledelse spesielt".

Tittel på masteroppgaven

"Ledelse i barnehagen – Behov for nye perspektiver på ledelse i barnehagesektoren"

Veileder

Rønnaug Eli Holmøy

Publisert 24. aug. 2012 13:29