Studentforelesning: Linn Midthun

Mastergradsstudent Linn Midthun avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gi en utdyping av Adlers syn på "meningsfelleskap" som premiss for kunnskapsdeling. Se dette gjerne i forhold til kunnskapens identitets og formative rolle (jfr. Nerland)"

Tittel på masteroppgaven

"Kunnskapsdeling i en ingeniørbedrift – En analyse av erfaringer med kunnskapsdeling i et prosjekt-team"

 

Publisert 13. jan. 2012 17:22