Studentforelesning: Linda Katrine Gangstad Nilsen

Mastergradsstudent Linda Katrine Gangstad Nilsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for hva som karakteriserer en randomisert kontrolldesign (RCT), og skisser hvordan du ville legge opp en studie når det gjelder effekter av COS"

Tittel på masteroppgaven

Trygg base, trygg havn.  – På hvilke måter kan tidlige tilknytningsforhold påvirke barnets utvikling?

 

Publisert 26. nov. 2012 09:08