Studentforelesning: Margrete Ottestad

Mastergradsstudent Margrete Ottestad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Sosiale kjennetegn ved ungdom med alkoholmisbruk, med spesiell vekt på kjønn og etnisitet."

Tittel på masteroppgaven

"Hva har skylda for fylla? - Har sosial bakgrunn og oppfatninger innvirkning på alkoholbruken blant elever i videregående skole?"

 

Publisert 11. jan. 2012 13:57