Studentforelesning: Lise Maria Rønning

Mastergradsstudent Lise Maria Rønning avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Gjør rede for forholdet mellom foreldremedvirkning og foreldresamarbeid i barnehagen."

Tittel på masteroppgaven

"Foreldremedvirkning i barnehagen i foreldreperspektiv"

Publisert 14. juni 2012 10:38 - Sist endret 18. juni 2012 11:08