Studentforelesning: Torhild Godø Sæther

Mastergradsstudent Torhild Godø Sæther avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Kva er kjenneteikna ved den sosiale verda til stabbaren?".

Tittel på masteroppgaven

"Å vere taktilt i verda – ei eksplorerande kroppsfenomenologisk studie av stabbarar sin taktile omgang med verda"

Veileder

Torill Strand

Publisert 30. aug. 2012 11:38