Studentforelesning: Ida Solheim

Mastergradsstudent Ida Solheim avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Læringssyn – En studie av fremtredende læringssyn i ulike barnehager i Dar es Salam, Tanzania ".

Tittel på masteroppgaven

"Læringssyn – En studie av fremtredende læringssyn i ulike barnehager i Dar es Salam, Tanzania"

Veileder

Heidi Biseth

Publisert 31. aug. 2012 12:46 - Sist endret 5. sep. 2012 13:23