Studentforelesning: Heidi Helene Sveen

Mastergradsstudent Heidi Helene Sveen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan forstå pornografibruk i et kjønnsperspektiv? "

Tittel på masteroppgaven

"Pornografi i blindsonen – Om det ingen vil snakke med de unge om – bruk av internettpornografi"

Veileder

Monica Rudberg

Publisert 24. aug. 2012 13:35