2013

Tidligere

Tid og sted: 29. nov. 2013 12:1515:00, Rom U35 og Foajeen Helga Engs hus

Institutt for Pedagogikk inviterer til åpen forelesning og avduking av minneplate i forbindelse med at det i år er 70 år siden Einar Høigård- som eneste universitetslærer- ga livet sitt i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten.

Tid og sted: 27. mai 2013 13:0014:00, Rom 231 Helga Engs hus

Høsten 2013 tilbyr Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia for første gang Master i pedagogikk, studieretningen Kommunikasjon, design og læring. Nå ønsker vi alle velkommen til informasjonsmøte på Helga Engs hus.

Tid og sted: 18. feb. 2013 13:0014:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Inger Johanne Synstad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Det terapeutiske samfunn: avhengighetsbehandling eller behandling av rusmisbruk?"

Tid og sted: 28. jan. 2013 15:1516:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Marte Amundsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Danningspotensialet i dans i lys av mål og prinsipper i Den kulturelle skolesekken, slik dette er formulert i St. meld. Nr. 8 (2007- 2008) Kulturell skulesekk for framtida, kapittel 3, punkt 3.1."

Tid og sted: 28. jan. 2013 14:0015:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Avin Rosatami avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan krigsopplevelser få betydning for barns læring sett i lys av Banduras Self-Efficacy begrep ?"

Tid og sted: 23. jan. 2013 15:0016:00, Rom 234 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Said Hersi avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Velg en teoretisk forståelse av identitet eller rolle, og diskuter i forhold til hovedfunnet i masteroppgaven - punkt 18.1 (s 130): "...ungdommer kan verdsette ulike diskurser i forskjellige sosiale situasjoner eller kontekster, altså kan en verdsette sosial interaksjon i friminuttene men samtidig klare å fokusere på å gjøre det bra akademisk under skoletimene." "

Tid og sted: 23. jan. 2013 15:0016:00, Rom 231 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Knut Ihlen Tønsberg avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Ideskaping gjennom mønstergjenkjenning, intuisjon, og/eller logikk?"