Informasjonsmøte om den nye masteren ved PFI/IME- studieretning "Kommunikasjon, design og læring"

Høsten 2013 tilbyr Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia for første gang Master i pedagogikk, studieretningen Kommunikasjon, design og læring. Nå ønsker vi alle velkommen til informasjonsmøte på Helga Engs hus.

colourbox.no

Noe for deg?

Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring er et tverrfaglig, 2-årig heltidsstudium i pedagogikk med sosiale medier som kombinerer praksis og teori, og studentene får dermed en utdanning som både er arbeidslivsrettet og forskningsbasert. Studiet retter seg mot personer som skal bruke, innføre eller legge til rette for ny teknologi i formell og uformell utdanning.

Det legges stor vekt på design-basert tilnærming gjennom både eksperimentering med ulike IKT-løsninger og design som forskningsmetode. Studenter vil få erfaring med bruk av IKT-baserte verktøy for design, evaluering og analyse, delvis i PC lab. Dette inkluderer ulike former for sosiale medier bl.a. Wiki-teknologi og virtuelle verdener slik som Second Life. Design-basert forskning er en metode for intervensjon i etablerte kontekster og tilrettelegging av IKT i eksisterende miljøer (i skole og arbeid og kultursektoren).

Velkommen!

Publisert 16. mai 2013 16:50 - Sist endret 27. okt. 2017 12:49