Studentforelesning: Marte Amundsen

Mastergradsstudent Marte Amundsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Danningspotensialet i dans i lys av mål og prinsipper i Den kulturelle skolesekken, slik dette er formulert i St. meld. Nr. 8 (2007- 2008) Kulturell skulesekk for framtida, kapittel 3, punkt 3.1."

Tittel på masteroppgaven

"En uventet hendelse – En pedagogisk filosofisk studie av dansens danningspotensial"

 

Publisert 23. jan. 2013 14:06