Studentforelesning: Said Hersi

Mastergradsstudent Said Hersi avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Velg en teoretisk forståelse av identitet eller rolle, og diskuter i forhold til hovedfunnet i masteroppgaven - punkt 18.1 (s 130): "...ungdommer kan verdsette ulike diskurser i forskjellige sosiale situasjoner eller kontekster, altså kan en verdsette sosial interaksjon i friminuttene men samtidig klare å fokusere på å gjøre det bra akademisk under skoletimene." "

Tittel på masteroppgaven

"Å være ung i Groruddalen – Konge i klasserommet eller skolegården? Forventninger knyttet til akademisk og sosial suksess"

 

 

Publisert 18. jan. 2013 16:49 - Sist endret 21. jan. 2013 13:53