Studentforelesning: Avin Rostami

Mastergradsstudent Avin Rosatami avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan krigsopplevelser få betydning for barns læring sett i lys av Banduras Self-Efficacy begrep ?"

Tittel på masteroppgaven

"Post-traumatic Stress Disorders among Children in Kirkuk in Northern Iraq- How the war and post conflict affect the children’s academic learning at school"

 

Publisert 23. jan. 2013 14:04 - Sist endret 23. jan. 2013 14:04