Studentforelesning: Inger Johanne Synstad

Mastergradsstudent Inger Johanne Synstad avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Det terapeutiske samfunn: avhengighetsbehandling eller behandling av rusmisbruk?"

Tittel på masteroppgaven

"Tid og avhengighet"

 

Publisert 11. feb. 2013 12:46