Studentforelesning: Knut Ihlen Tønsberg

Mastergradsstudent Knut Ihlen Tønsberg avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Ideskaping gjennom mønstergjenkjenning, intuisjon, og/eller logikk?"

Tittel på masteroppgaven

"Den sammensatte vei til ideskaping og ny kunnskap"

 

Publisert 18. jan. 2013 16:46