Einar Høigård (1907- 1943) og kampen mot nazifisering av utdanningssystemet under den tyske okkupasjonen - Åpen forelesning og minnemarkering

Institutt for Pedagogikk inviterer til åpen forelesning og avduking av minneplate i forbindelse med at det i år er 70 år siden Einar Høigård- som eneste universitetslærer- ga livet sitt i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten.

Einar Høigård (1907- 1943) Foto: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Program

12.15: Vegard Kvam, førsteamanuensis ved Norsk lærerakademi, forlesning:

  • "Einar Høigård (1907-43) og hans innsats i motstandskampen mot den tyske okkupasjonen under andre verdenskrig"

Hans nyutgitte bok med tittel "Skolefronten" foreligger på Scandinavian Academic Press/Spartacus forlag.


14.15: Minnemarkering under ledelse av dekan Berit Karseth, i foajéen Helga Engs hus

  • Overrekkelse av relieff av Einar Høigård til UV-fakultetet fra Institutt for pedagogikk, ved instituttleder Ola Stafseng.
  • Til minne om Einar Høigård, og avduking av minneplate, ved rektor Ole Petter Ottersen.

Kvindelige Studenters Sangforening deltar under arrangementet.

Publisert 25. nov. 2013 13:28 - Sist endret 27. okt. 2017 12:49