2014

Tidligere

Tid og sted: 1. des. 2014 13:3017:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

Svein Egil Vestre og Christian Beck går over i pensjonistenes rekker. Forskergruppene Samfunnsrettet pedagogikk og Human Diversity in Education inviterer alle til et hyggelig avslutningsseminar med påfølgende fest i kjeller`n.

Tid og sted: 22. jan. 2014 14:0015:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Helene Friis avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Det pedagogiske aspektet ved praktiske oppgaver i barnehagen, og den pedagogiske lederens rolle i den forbindelse."

Tid og sted: 21. jan. 2014 12:0013:00, Rom U30 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elin Bakke avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft karriereveiledning som tar hensyn til elevens sosiale bakgrunn og som kan begrense frafall i videregående skole."

Tid og sted: 16. jan. 2014 14:3015:30, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Elle Kirste Guttorm Johnsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Beskriv Deci og Ryans prosessmodell"

Tid og sted: 16. jan. 2014 13:3014:30, Rom U31 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Maria Thi Hang Mi Le avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hvordan kan SDT teori anvendes i organisasjon og ledelse?"

Tid og sted: 15. jan. 2014 14:0014:00, Rom 233 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Kristine Maria Jacobsen Lund avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva er en god tilpasset undervisning i det senmoderne klasserom?"

Tid og sted: 15. jan. 2014 13:0014:00, Rom U35 Helga Engs hus

Mastergradsstudent Sigrun Houth avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Fellesskolen til barns beste: Hvordan kan skolen gi opplæringstilbud i samsvar med kravet til tilpassa opplæring?"