Studentforelesning: Elin Bakke

Mastergradsstudent Elin Bakke avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Drøft karriereveiledning som tar hensyn til elevens sosiale bakgrunn og som kan begrense frafall i videregående skole."

Tittel på masteroppgaven

"Karriereveiledning og identitet"

 

 

 

Publisert 15. jan. 2014 12:07 - Sist endret 15. jan. 2014 12:07