Studentforelesning: Helene Friis

Mastergradsstudent Helene Friis avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Det pedagogiske aspektet ved praktiske oppgaver i barnehagen, og den pedagogiske lederens rolle i den forbindelse."

Tittel på masteroppgaven

"Tante eller pedagog? – En kvalitativ studie av førskolelæreryrket"

 

Publisert 15. jan. 2014 12:23