Studentforelesning: Sigrun Houth

Mastergradsstudent Sigrun Houth avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Fellesskolen til barns beste: Hvordan kan skolen gi opplæringstilbud i samsvar med kravet til tilpassa opplæring?"

Tittel på masteroppgaven

"Elever med helhetlig spesialpedagogiske behov – En kvalitativ studie av spesialundervisning i skolen"

 

Publisert 13. jan. 2014 17:25 - Sist endret 13. jan. 2014 17:25