Studentforelesning: Kristine Maria Jacobsen Lund

Mastergradsstudent Kristine Maria Jacobsen Lund avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Hva er en god tilpasset undervisning i det senmoderne klasserom?"

Tittel på masteroppgaven

"Samspillserfaringer i det senmoderne klasserommet – En teoretisk analyse av barnets forståelse og utvikling av selvet gjennom erfaringer med samspill i skolen"

 

 

Publisert 13. jan. 2014 17:37 - Sist endret 13. jan. 2014 17:41