Studentforelesning: Elle Kirste Guttorm Johnsen

Mastergradsstudent Elle Kirste Guttorm Johnsen avslutter oppgavearbeidet sitt med forelesning over oppgitt emne "Beskriv Deci og Ryans prosessmodell"

Tittel på masteroppgaven

"Selvbestemmelse og motivasjon på arbeidsplassen En kvantitativ undersøkelse blant utvekslingsdeltagere i Fredskorpset"

 

 

Publisert 13. jan. 2014 17:45