Åpen prøveforlesning - Elisabeth Hovdhaugen

I forbindelse med ansettelse av professor/ førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, skal det gjennomføres prøveforelesninger. Stillingen er knyttet til samfunnsvitenskapelige og pedagogiske metoder, vitenskapsteori og statistikk.

© UiO/Ola Sæther

Tema

Kandidaten kan velge tema 1 eller 2

  1. The interplay between conceptual and empirical issues when analyzing quantitative data/ Samspillet mellom konseptuelle og empiriske forhold ved analyse av kvantitative data.
  2. Methods for causal inference in educational research: measurement, design and analyses/ Metoder for kausale slutninger i pedagogiske undersøkelser: måling, design og analyse.

Vi ønsker så mange som mulig velkommen til å delta i Hovdhaugens prøveforelesning.

Publisert 14. okt. 2015 13:47 - Sist endret 27. okt. 2017 12:49