Kvalitet i høyere utdanning: Pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar

Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo.

Tema

Universitets- og høgskolepedagogiske spørsmål står høyt på dagsordenen. Vi ser blant annet at en stortingsmelding om høyere utdanning er bebudet våren 2017. Hvilke forventninger har politikerne og hvilke svar har ledelsen ved institusjonene når det gjelder utvikling av kvalitet? Kan internasjonale erfaringer inspirere eller utfordre?  Hva gjøre lærerne for å styrke studiekvaliteten? Hvordan kan eksterne organer støtte opp om prosessene? Seminaret vil belyse samspill mellom ulike institusjonsnivåer og betydningen av eksterne organer i arbeidet med å utvikle kvaliteten. Eksempler på utvikling av veiledning og av digital eksamen danner bakgrunn for samtaler om konkrete tiltak for å sikre pedagogisk utvikling i høyere utdanning.

Målgruppe

  • Faglærere, studenter, studieadministrasjon og ledere i høyere utdanning
  • Kunnskapsdepartementet
  • Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT)
  • Universitets- og høgskolerådet (UHR)
  • Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Universitets- og høgskolepedagoge
Publisert 8. des. 2016 10:22 - Sist endret 7. okt. 2021 12:51