2017

Tidligere

Tid og sted: 2. nov. 2017 14:0018:00, Forskningsparken, Kinosalen

Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP) inviterer deg til fagseminar i anledning sekstiårs-dagene til professor Tone Dyrdal Solbrekke og professor Helge Strømsø.